Plezalne stene za vsakogar

Omejitev odgovornosti

Za vašo varnost ste odgovorni izključno sami

Plezanje na umetnih plezalnih stenah je ob neupoštevanju načel varnosti lahko nevarno. Obvladovanje tveganja, ki temelji na osebni odgovornosti, doslednem upoštevanju veščin varnega plezanja in tehnični brezhibnosti plezalne stene je bistvenega pomena.

Vsak uporabnik je sam odgovoren za poznavanje in pravilno uporabo plezalne stene, varovalne opreme, tehnik varovanja, ter vseh dodatkov in pripomočkov za plezanje. Prav tako je uporabnik sam odgovoren za poznavanje in upoštevanje minimalnih zahtev varnega plezanja.

Proizvajalec, ponudnik ali katera koli druga oseba, ne more zagotoviti vaše varnosti pri uporabi plezalne stene in druge opreme in ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo ali nesrečo, ki bi jih utrpeli zaradi uporabe kateregakoli No.1 Climbing Wall™ izdelka. Z nakupom izdelkov No.1 Climbing Wall™ sprejmete vsa tveganja, povezana z njihovo uporabo.

Ne uporabljajte plezalne stene in druge naše opreme, če niste ustrezno usposobljeni.

Izobraževalne vsebine na naši spletni strani niso dovolj in tudi niso namenjene, da bi se iz njih naučili plezati. So le v razmislek, kaj vse je možno in katera znanja si lahko pridobite in razširite. V nobenem primeru niso nadomestek za obisk šole plezanja ali drugega načina izobraževanja, kjer se naučite varnega plezanja.

Avtorske pravice

Prosimo za malo spoštovanja

Spoštujemo avtorske pravice drugih in enako pričakujemo od vas.

Ta spletna stran in vsebina sta avtorsko delo. Kakršnakoli uporaba teksta ali fotografij s te spletne strani je dovoljena le z našim pisnim dovoljenjem.

Izjema so elementi blagovne znamke, ki se lahko uporabljajo za uradno promocijo naših izdelkov (v digitalni ali tiskani obliki).